กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย

ศาสตราจารย์พิเศษ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 30/ 08/ 2565 นาย กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ.  
2 05/ 10/ 2566 นาย วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  

 

----------------------------------------------------