ปิดระบบรับลงทะเบียน

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเแล้วทั้งสิ้น ท่าน
ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีน covid มก.
การเตรียมตัวมาฉีดวัคซีน -------- 7 ข้อการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด19

ขั้นตอนดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปพลิเคชัน พบหมอ ระบบ IOS | ระบบ Android

กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน