กิจกรรม KU KM-Day

นิทรรศการออนไลน์

รับชมผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 จำนวนทั้งหมด 38 ผลงาน จาก 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ Good Practice Awards Innovations Awards และ Knowledge Extension Awards

Popular Vote

การโหวต Popular Vote ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ท่านสามารถร่วมโหวตได้ทั้ง 3 ประเภท โดยเลือกได้ 1 ผลงาน ต่อ 1 ประเภทการประกวด เริ่มนับคะแนนโหวตในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. จนถึงการนำเสนอผลงานสุดท้ายเสร็จสิ้น

กำหนดการ

กำหนดการกิจกรรมในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7

ขั้นตอนการใช้งาน WebEX

ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex และรายละเอียดการใช้ห้องประชุมออนไลน์