ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex

คลิปวิดิโอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex

รายละเอียดห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดหมายเลขห้องประชุมและลิงค์สำหรับเข้าร่วมโครงการ