ประกันสุขภาพกลุ่ม

การบริการมาตรฐานของเมืองไทยประกันชีวิต ภาษาไทย

การบริการมาตรฐานของเมืองไทยประกันชีวิต ภาษาอังกฤษ

คู่มือประกันกลุ่ม ฉบับมาตรฐาน ภาษาไทย

คู่มือประกันกลุ่ม ฉบับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอน MTL Click - Step register ภาษาไทย

ขั้นตอน MTL Click - Step register ภาษาอังกฤษ

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่ม

ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน (แบบผู้ป่วยใน)

รายชื่อโรงพยาบาลโครงการเมืองไทยเฮล์แคร์

ขั้นตอนการยื่น E - Claim ผ่าน MTL Click

VDO Feature and Download App Mlt Click_update

แบบฟอร์มแจ้งเข้า ออก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลพนักงาน(สำหรับ HR)

ตัวอย่างการกรอกใบคำขอเอาประกันสุขภาพกลุ่ม