สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

\'สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หนังสือผ่านสิทธิ์ การกู้เงินสินเชื่ออเนกประสงค์ TTB สำหรับพนักงานเงินรายได้ส่วนงาน (เฉพาะเจ้าหน้าที่) พนักงานเงินรายได้ Download
2
หนังสือผ่านสิทธิ์ การกู้เงินสินเชื่ออเนกประสงค์ TTB สำหรับพนักงานเงินรายได้ สำนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะเจ้าหน้าที่) พนักงานเงินรายได้ Download
3
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อประกอบการขอสินเชื่อสวัสดิการ(สำหรับพนักงาน มก.) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร