การทำบัตรประจำตัวบุคลากร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) บจ1

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 1 (พนักงานเงินรายได้)

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 2 (พนักงานชาวต่างชาติ)

\'การทำบัตรประจำตัวบุคลากร\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ระเบียบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563(พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 1 พนักงานเงินรายได้ Download
2
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 2 พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร