โครงการพัฒนาและฝึกอบรม

เชิญชวนส่งไอเดียการจัดการความรู้ ที่ปรับใช้หรือต่อยอดมาจากผลงานในโครงการ KU-KM Day ครั้งที่ 8 หรือจากไอเดียที่มีผู้นำเสนอในโครงการ KM Pitching Day โดยจะจัดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางห้องประชุมออนไลน์

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พค.65 ค่ะ ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ คุณธรฐิสา 088-0885369

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่