รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ตารางอบรมรุ่นที่ 1

ตารางอบรมรุ่นที่ 2