รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศพนักงาน Phase 2 : Onsite Training

แบบชี้แจงเหตุผลความเป็นจำเป็น

รายชื่อ

รายชื่อรอบที่ 1

รายชื่อรอบที่ 2

รายชื่อรอบที่ 3

ตารางอบรม

ตารางอบรมรอบที่ 1 19 - 20 ธ.ค. 2565

ตารางอบรมรอบที่ 2 26 - 27 ธ.ค. 2565

ตารางอบรมรอบที่ 3 12-13 ม.ค. 2566