แบบการขอใช้ระบบ KU Smart P
  แบบฟอร์มการขอสิทธิ์การใช้งานระบบ KU Smart P (KU_SP1)
  แบบฟอร์มการขอกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ KU SMART P (KU_SP2)
  ระบบ KU SMART P
  คู่มือการใช้งานระบบ โครงการ KU Smart HR